Πολιτισμός και εκπαίδευση

«Όποιος αγνοεί τι εστί Κόσμος, δεν γνωρίζει πού ο ίδιος βρίσκεται..» (Μάρκος Αυρήλιος) 

Η εκπαιδευτική ύλη

Η Online εκπαιδευτική ύλη των προγραμμάτων μας είναι πιστοποιημένη και διαμορφωμένη από έγκριτους στην ειδικότητά τους επιστήμονες.

Η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση γίνεται με τρόπο τέτοια ώστε να στηρίζεται αφενός στην κριτική σκέψη και αφετέρου η δομή των μαθημάτων να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αφομοιώνει εύκολα.  Παρέχονται βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

Navigate